Gemeenteraad vraagt onafhankelijk onderzoek naar De Speeldoos

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2017 diende Gemeentebelangen en CDA een motie in om een onafhankelijk onderzoek te doen naar De Speeldoos. PvdA-GroenLinks heeft dit pleidooi ondersteunt. Enerzijds om inzicht te krijgen in de besteding van de subsidies aan De Speeldoos. Maar ook om de onenigheid over de verantwoording tussen gemeente en Speeldoos te beslechten.

Veel onderzoeken, amper resultaten
De fractie van Gemeentebelangen had navraag gedaan naar eerdere onderzoeken naar De Speeldoos. Deze zijn eerder wel uitgevoerd, maar lijken nooit tot resultaat te hebben geleid. Voor zover de onderzoeken al afgerond zijn, lijken ze ergens in het archief te liggen. Ondertussen zijn De Speeldoos en de gemeente het al jaren oneens over de wijze waarop de subsidie voor De Speeldoos wordt verantwoord. Ook de organisatie en vermeende overhead van De Speeldoos roept al jaren discussie op. Met de nieuwe cultuureducatie poot Stars on Stage is het totale subsidiebedrag nog hoger geworden, zonder oplossing voor de wederzijdse onvrede.

Onafhankelijk onderzoek
Reden voor Gemeentebelangen en CDA om nu te pleiten voor een nieuw onafhankelijk onderzoek. Dit verzoek werd in eerste instantie niet heel positief ontvangen in de raad. De SP haalde aan zelf twee jaar eerder al een soortgelijk verzoek te hebben gedaan en vroeg zich af waarom dit nu wel moest. D66 wilde absoluut geen onderzoek. En de VVD vond het zonde van het geld. De subsidiekraan voor De Speeldoos moet verder dicht, daarvoor is geen onderzoek nodig. Ook wethouders Fons Potters (D66) raadde de motie af. Er was geen behoefte aan, er waren al onderzoeken genoeg (maar schijnbaar niet te achterhalen voor de raad) en het was volgens hem vooral aan de raad om kaders te stellen.

PvdA-GroenLinks pleit voor een onderzoek
Na alle betogen van de diverse fracties leek het lot van de motie in handen van PvdA-GroenLinks te liggen. GB en CDA hadden immers nog de steun van één andere fractie nodig. Onze fractie heeft deze steun geboden, omdat we veel behoefte hebben aan een onderzoek. Niet aan nieuwe kaders, want die zijn er al. De gemeente subsidieert amateurkunst en geen professionele kunst. Amateurs dienen dan ook tegen een gereduceerd tarief gebruik te kunnen maken van De Speeldoos. En voor de cultuureducatie zoals Stars on Stage die uitvoert zijn recent nieuwe kaders vastgelegd. Geen nieuwe kaders dus, maar eerst helderheid over de onenigheid en een onafhankelijk oordeel daarover.

Beroep op SP-fractie voor steun
Ook deed onze fractie een beroep op de SP-fractie om voor de motie te stemmen. Dat een soortgelijk verzoek twee jaar geleden geen meerderheid kreeg, is geen reden om nu dit onderzoek niet te willen. Immers, de situatie is niet verbeterd. Terwijl de subsidiebedragen die naar De Speeldoos gaan sinds het faillissement van het MIK en de oprichting van Stars on Stage wel hoger zijn geworden. Daar was de SP-fractie gevoelig voor, waarmee er een ruimere meerderheid voor een onderzoek leek te ontstaan.

Klankbord van de raad
Wethouder Potters bleef de motie overbodig vinden, maar deed wel de suggestie dat de raad zelf een klankbordgroep instelde om de onderzoeksvraag goed te keuren. Deze suggestie werd overgenomen door GB en CDA, waarna er een ruime meerderheid was voor de motie. De D66-fractie stemde plots wel voor, ondanks dat de fractie continu tegen het onderzoek had gepleit en evenals de wethouder de motie overbodig vond. Alleen de VVD-fractie bleef bij haar eerdere standpunt en stemde tegen.

Toine van de Ven

2 Reacties

 1. Michel Wouters 1 juli 2017 21:05

  Beste Toine,
  Helaas is bovenstaande berichtgeving onvolledig op op een aantal punten onjuist.
  1. Er wordt gesuggereerd dat er onduidelijkheid is over de besteding van de subsidiegelden. Misschien zou er zelfs subsidiegeld gebruikt worden voor professionele kunsten terwijl die bedoeld zijn voor amateurkunsten. Beiden stellingen zijn aantoonbaar onjuist. Subsidiegelden zijn gebruikt conform opdracht van de Gemeente. Er is nooit geld, bedoeld voor amateurkunst, gebruikt voor professionele voorstellingen. Alle subsidie is tot de laatste cent verantwoord aan de Gemeente conform gestelde eisen. Een accountantsverklaring, zoals gevraagd door de Gemeente is jaarlijks opgesteld en bijgevoegd. De gemeente heeft hier telkens haar tevredenheid schriftelijk over uitgesproken.Deze stukken zijn opgenomen in de gemeentelijke administratie en daarmee voor de Raad toegankelijk.Lukt dit niet dan kan de Speeldoos ze overleggen. Een onderzoek hierna lijkt overbodig. In deze zijn de Gemeente en De Speeldoos het met elkaar eens.
  Er is nooit één Euro subsidiegeld oneigenlijk gebruikt.Dit blijkt ook uit de accountantsverklaring. Het is een vervelende suggestie over mensen die hen schaadt en hen onrecht aandoet.
  2. De suggestie dat subsidie is toegenomen is feitelijk onjuist. Indien we de subsidies van de Speeldoos en die van de buitenschoolse cultuureducatie beschouwen op jaarlijkse basis dan zie je dat deze stevig is afgenomen. MIK en de Speeldoos samen hadden in het verleden meer subsidie dan De Speeldoos en Stars on Stage nu.Ik weet niet op welke cijfers jij je baseert. Ook dit is controleerbaar bij zowel de Gemeente als de Speeldoos.

  Toine, ik snap dat jullie in een politieke werkelijkheid opereren die soms invloed heeft op de weergave van hoe je naar iets kijkt. Het is niet anders. Dat dit tot gevolg heeft dat integer handelen op deze wijze in twijfel wordt getrokken is pijnlijk voor de mensen die het betreft. Ik heb je verschillende keren uitgenodigd om de feitelijke gegevens in te zien. Helaas heb je daar geen gebruik van gemaakt. Ik had het op prijs gesteld indien dit wel was gebeurd, dat had belastinggeld bespaard (een overbodig onderzoek waar we overigens volledige medewerking aan zullen verlenen) en voorkomen dat mensen beschadigd raken.
  Het zou onjuist zijn om hier te suggereren dat er geen verschillen van mening zijn tussen de Gemeente en De Speeldoos. Ook deze lichten wij je graag toe, die gaan over andere zaken dan door jou genoemd.

  Altijd tot toelichting bereid en met vriendelijke groet,
  Michel Wouters, bestuursvoorzitter

 2. Toine 2 juli 2017 16:36

  Beste Michel,
  Dank voor je reactie. Het gaat in deze vooral om beeldvorming over en weer. Ik hoor al 12 jaar dat er – ondanks de accountantsverklaringen etc. – onvrede is over wat de gemeente vraagt aan verantwoording en wat De Speeldoos levert. Daar heb ik eerder ook al eens met jou en Harry (Salfischberger) over gesproken. In de recente raadsinformatiebrief over de cultuureducatie doet het college ook weer uitspraken over de overhead van De Speeldoos. In een brief aan de gemeenteraad heeft Harry daar vervolgens weer op gereageerd. Ik heb niet het idee dat we met zulke beweringen en brieven over en weer eruit gaan komen. Dat spreekt me nou juist zo aan in het voorstel van GB en CDA om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Ik hoop dat dit inzicht geeft. Niet alleen in hoe bestedingen nu gaan, maar ook in wat gebruikelijk is in de sector.
  Bij het hogere subsidiebedrag refereer ik aan het feit dat voorheen subsidie naar het MIK ging en dat nu een groot deel van de subsidie voor cultuureducatie ook rechtstreeks naar De Speeldoos gaat. Het subsidiebedrag voor De Speeldoos is daarmee sinds Stars on Stage die rol van het MIK heeft overgenomen dus hoger geworden. Dat had ik misschien iets zorgvuldiger kunnen formuleren.
  Ik weet dat momenteel vooral de subsidiering van cultuureducatie voor onenigheid zorgt. De brief van Harry laat dat duidelijk zien. Zelf ben ik ook ontevreden over de wijze waarop het college de eerdere kaders van de raad heeft vertaald. Zeker omdat het een jaar stil is geweest en plots op stel en sprong aanvragen ingediend moesten worden, ruim na de eerdere toezegging over helderheid richting De Speeldoos. Ik heb ook getracht hier nog wijzigingen in aan te brengen, maar helaas kreeg ik hier te weinig bijval voor in de gemeenteraad.
  Ik ga altijd graag met je in gesprek, maar ik geloof in deze niet dat daarmee de kou uit de lucht is. Met een onafhankelijk onderzoek hoop ik dat daar wel een stap gezet kan worden.
  Groeten,
  Toine

Geef een reactie