Uitwerking voorstellen aankoopregeling spoor en N65 voldoen (nog) niet

Na een lange discussie werden in december 2016 unaniem de contouren van een aankoopregeling voor bewoners aan het spoor en de N65 vastgesteld. Op enkele cruciale onderdelen moest de regeling nog verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking werd 8 juni 2017 besproken in de commissie. PvdA-GroenLinks vindt dat dit voorstel echter (nog) niet aan de verwachtingen voldoet.

Aankoopregeling kwestie van lange adem
PvdA-GroenLinks is enerzijds heel positief dat college én gemeenteraad eindelijk zo ver zijn gekomen dat er een aankoopregeling komt. Toen PvdA-GroenLinks als eerste partij dit opperde in het najaar van 2015, werd het voorstel belachelijk gemaakt door een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Te duur en onrealistisch was het oordeel. Alleen de SP steunde het idee. Maar door volhouden, druk vanuit omwonenden én ons initiatiefvoorstel om te laten zien dat het wél kan, veranderde de houding tegen de zomer van 2016.

Unaniem amendement, met open eindjes
Toch was het voorstel waar het college in het najaar van 2016 mee kwam onder de maat. Pas na enkele ingrijpende wijzigingen middels een amendement van de gemeenteraad, kon er steun worden gegeven aan de contouren van de regeling. Met de mogelijkheid om de regeling verder te verbeteren na een pilot van een jaar. Maar er waren ook open eindjes. Zo moesten er nog voorstellen komen voor de commissie ter beoordeling van aanvragen, een urgentieregeling, de financiële middelen en de wijze van taxatie.

Voorstellen voldoen niet
Maar de huidige voorstellen voldoen volgens PvdA-GroenLinks niet aan de vraag in het amendement. In ieder geval wordt de gemeenteraad niet in staat gesteld om de voorstellen te volgen, te begrijpen en uit te leggen. Terwijl dat toch zeker onze taak is als kaderstellend én controlerend orgaan. Maar een uitwerking van de onafhankelijke commissie die aanvragen moet beoordelen of een urgentieregeling voor schrijnende gevallen is in zijn geheel niet uitgewerkt. Bij de financiële middelen ontbreekt elke onderbouwing van de genoemde bedragen. En bij de wijze van taxatie wordt enkele de uitkomst van een bijeenkomst gemeld, zonder dat de raad in staat wordt gesteld om te begrijpen wat de alternatieven zijn én waarom het uiteindelijke voorstel wordt gedaan.

Achtergrondinformatie ontbreekt
Ook na het stellen van technische vragen, heeft de fractie de achtergrondinformatie maar in zeer beperkte mate ontvangen. Juist in dit dossier accepteert PvdA-GroenLinks dit niet. Bij de bespreking in december 2016 heeft de fractie veel verbeteringen kunnen realiseren op het oorspronkelijke voorstel van het college. Maar de regeling is niet zo ruimhartig als het plan dat PvdA-GroenLinks zelf voor ogen had. Daarom wil de fractie goed kunnen begrijpen waar nu ‘ja’ of ‘nee’ tegen gezegd wordt. Daarvoor is uitleg over de functieprofielen voor commissieleden, de afweging of gunstig geleend kan worden bij provincie en rijk én onderbouwing van de lening van € 10 miljoen en de mogelijke kosten oplopend tot €4,8 miljoen noodzakelijk.

PvdA-GroenLinks staat alleen in kritiek
De rest van de gemeenteraad deelt deze mening helaas niet. Alleen de SP vroeg om een onderbouwing van de €10 miljoen en €4,8 miljoen. De VVD – destijds opsteller van het gezamenlijke amendement met de opdracht aan het college – durfde niet verder te gaan dan de uitwerking “summier” te noemen. Gemeentebelangen en D66 waren uitgesproken voorstanders. D66 zette elke kritische vraag weg als “details waar we het niet over moeten hebben”. Daarmee slaat de fractie elke discussie die ze niet aan staat direct dood. PvdA-GroenLinks wil niet klakkeloos in een pilot stappen, zonder inzicht in het totale pakket én de financiële effecten. Dat laatste is ook cruciaal om te beoordelen of er de regeling voortgezet kan worden na één jaar pilot draaien (wel zo eerlijk voor de rest van de bewoners). Los van het voordeel dat de huizenmarkt weer aantrekt, wil de fractie het gewoon goed regelen. Vooral vreemd dat fracties die de aankoopregeling eerst nog hebben weggezet als onmogelijk én te duur, nu geen enkel belang lijken te tonen om inzicht te verkrijgen in de financiële effecten.

Toine van de Ven

Geef een reactie