Toch meerderheid voor bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught-Zuid

Toezeggingen aan omwonenden zijn niet nagekomen, de procedure was twijfelachtig en de onderbouwing voor de soort woningen zwak. Toch stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad 15 juni 2017 voor het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte in Vught-Zuid. PvdA-GroenLinks had eerder al laten weten dit plan naar de prullenbak te willen verwijzen en stemde tegen.

Geen schoonheidsprijs
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte verdient allerminst de schoonheidsprijs. Daar leken alle fracties het in de commissie al over eens. Maar de vraag is welke conclusies elke fractie daaraan durft te verbinden. Zeker nadat Gemeentebelangen plots een tirade tegen de provincie begon af te steken in de commissie. Een meerderheid voor het plan was dan onzeker.

PvdA-GroenLinks tegen dit plan
Voor PvdA-GroenLinks (en ook de SP) was het helder: dit plan moet opnieuw. Het zwaarste argument daarvoor is dat hiermee de bebouwde kom aan de zuidzijde verder wordt opgerekt. Er wordt meer bebouwing toegevoegd, dan er is gesloopt door het weghalen van de voormalige manage. Ook opent dit de deur voor een volgende stap, namelijk het bebouwen van de weilanden aan de overzijde van de weg. Verder is PvdA-GroenLinks ontevreden over de gevolgde procedure, de soort woningen, het niet nakomen van toezeggingen aan omwonenden en de onzekerheid over de effecten van de wateroverlast in het gebied.

Nieuwe kopers in onzekerheid
Doordat de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte al was gestart met de verkoop van de bouwkavels, zaten er ook diverse nieuwe kopers op de tribune. Mensen die reeds een kavel gekocht hadden en zelfs hun oude woning te koop hadden staan of al verkocht hadden. Mensen die de verwachting hadden dat het plan gewoon door zou gaan. Dat formeel er een ontsnappingsclausule in het koopcontract zit, doet daar niks aan af. De werkwijze van de ontwikkelmaatschappij heeft het proces van besluitvorming daarmee onnodig onder druk gezet. PvdA-GroenLinks heeft continu benadrukt het plan te beoordelen los van deze verkoop. Hoe vervelend dat ook is voor mensen die al wel gekocht hebben. Maar tijdens de discussie bleek al wel dat niet alle fracties dit los konden zien.

Meerderheid stemt toch voor
De hoop was dat Gemeentebelangen de boosheid uit de commissie ook echt zou omzetten in een stem tegen dit plan. Samen met de SP en PvdA-GroenLinks zou dat een meerderheid zijn. Maar Guus van Woesik (GB) trok zonder problemen zijn keutel in. Van de hele tirade tegen de provincie uit de commissie was niks meer over. Schijnbaar was er nog contact geweest met de provincie en was de kou daarmee uit de lucht. Maar Van Woesik wist geen nieuwe informatie als goede reden te noemen. Met deze draai van GB ontstond er toch een ruime meerderheid voor het plan. Zelfs met de tegenstemmen van Birgit Cordes (D66) en Nathalie Pullens (VVD) in afwijking van de fractiestandpunten.

Toine van de Ven

Geef een reactie