PvdA Vught

Welkom op de deelsite van de PvdA afdeling Vught

In de lokale politiek is de PvdA in Vught zeer aanwezig, maar altijd in het lokale samenwerkingsverband PvdA-GroenLinks.

De PvdA afdeling in Vught is daarnaast actief op Gewestelijk en Landelijk niveau binnen de partij en ondersteunt (de vertegenwoordigers naar) deze partijorganen met debat en standpunten. Ook organiseren we gezamenlijk met andere afdelingen zo nodig scholingsbijeenkomsten voor (nieuwe) leden. Jaarlijks houden we minstens 1 ledenvergadering. Leden zijn verder welkom op de open bestuursbijeenkomsten die gemiddeld 5 maal per jaar worden gehouden op een vrijdagmiddag om 5 uur. Voor de data graag contact opnemen met een van de bestuursleden.

Via deze website wordt u ook op de hoogte gehouden van deze activiteiten.

Het bestuur van de afdeling Vught en Cromvoirt bestaat uit:
Voorzitter:
Lucas Middelhoff (midde016@wxs.nl)

Secretaris
Joop Blenkers(pvda.vught@gmail.com)

Penningmeester:
Teun Wezelenburg (wezelenburgt@hetnet.nl)

Bestuursleden:
Mieke Nijssen (mieke.nijssen@planet.nl)
Peter Hordijk (peter@hordijk.org)

We zijn nog op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten.

Voor meer informatie over de PvdA, zie ook: www.PvdA.nl