PvdA-GroenLinks: Huisvesten statushouders is méér dan dak boven hun hoofd!

Omdat Vught een forse achterstand kent op haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders en zelfs onder toezicht van de provincie is geplaatst, wilde de SP-fractie van gedachten wisselen met de commissieleden of de gemeente zich wel genoeg inspant om de taakstelling te behalen. Ook PvdA-GroenLinks is van mening dat er méér kan worden gedaan, maar vraagt daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de integratie van statushouders.

Te weinig statushouders
Ja, Vught spant zich in om aan haar taakstelling te voldoen. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met Woonwijze, Vestia en andere (maatschappelijke en private) partners. Alleen… is die inspanning voldoende en efficiënt genoeg of kan het meer en/of beter? Het merendeel van de commissieleden vindt dat er genoeg wordt gedaan en vond dat de SP het probleem groter maakte dan het in hun ogen is. Argument: Als de gemeente nu huisvesting zou hebben voor de gehele taakstelling, dan kan het COA op dit moment niet garanderen, dat hiervoor ook daadwerkelijk vergunninghouders beschikbaar zijn. Maar zo werkt het niet! Dit komt puur doordat andere gemeenten beter hun best hebben gedaan of omdat er statushouders zijn “ontkoppeld” van Vught.

Meer sociale en flexibele woningen
Wat PvdA-GroenLinks betreft ontslaat dit ‘gebrek’ aan statushouders het college dan ook beslist niet van haar inspanningsplicht voldoende huisvesting te realiseren. Niet alleen voor de statushouders maar ook voor de Vughtenaren die (soms al lang) op wachtlijsten staan voor een betaalbare woning. Want dat is en blijft de crux: er zijn te weinig huurwoningen in Vught! En dus deed onze fractie tijdens de commissie wederom een oproep aan het college om voor meer sociale en flexibele woningen te zorgen. En er zo voor te zorgen dat we in de toekomst niet weer het slechtste jongetje van de klas zijn.

Integratie = belangrijk!
Tijdens de commissie wilde PvdA-GroenLinks het ook graag over de integratie van statushouders hebben. Want natuurlijk is huisvesting eerste prioriteit, maar ook op het gebied van integratie en participatie valt nog een boel te winnen. Aan de hand van ervaringen uit het veld was onze fractie voornemens hiervoor wat suggesties in te brengen ter bespreking. Dit werd door het merendeel van de commissie echter niet op zijn plaats geacht in deze discussie: “Daar gaat het nu niet over.”. Vreemd, want in de raadsinformatiebrief van 12 april jl. werd wel degelijk óók gesproken over de integratie en participatie van statushouders.
Enfin, tijdens de volgende raadscyclus zal PvdA-GroenLinks de integratie van statushouders (proberen te) agenderen en in de tussentijd zullen wij het inlopen van de achterstand op de taakstelling zeer nauwlettend volgen. Wordt vervolgd dus!

Floor Bink

Geef een reactie