Prioriteiten PvdA-GroenLinks voor lokale sociale agenda: armoedebeleid, integratie statushouders en faciliteren vrijwilligers

Of we het college input wilden geven voor de lokale en sociale agenda 2017-2018; welke onderwerpen moet daarop staan en waar liggen onze prioriteiten? En welke rol zou de gemeente daarbij moeten spelen? Voor PvdA-GroenLinks een mooie gelegenheid een paar van onze speerpunten weer eens onder de aandacht te brengen.

Hart voor de medemens
Allereerst deed het ons deugd dat de opbrengst van de twee bijeenkomsten hierover en de digitale peiling die onder de inwoners was gehouden, perfect in ons straatje paste. Veel thema’s die wij als partij belangrijk vinden, werden hier genoemd. Bijvoorbeeld de wijksteunpunten, integratie statushouders, laaggeletterdheid, ondersteuning van vrijwilligers, wonen en armoede. “Ik vind het belangrijk dat we in Vught de komende jaren extra aandacht besteden aan armoedebestrijding.” (32,9%) en “Als bij mij in de buurt statushouders komen wonen, dan wil graag iets doen om ze te helpen integreren! Maar daar heb ik wel ondersteuning bij nodig.”(47,83%)

Armoedebestrijding te traag en vaag
Over de armoedebestrijding in Vught viel en valt veel te zeggen. Dat er meer armoede is dan we weten (verborgen armoede), dat het moeilijk blijft de inwoners die niet of maar net kunnen rondkomen te bereiken, maar vooral dat de het proces zo traag verloopt. Punten die eind 2014 al werden genoemd als speerpunt, maar waar nog steeds niet veel concrete actie of resultaat valt te bespeuren. Het mag van ons wel wat sneller! Een concrete suggestie die haalbaar zou moeten zijn én bovendien meerdere malen werd genoemd bij de bijeenkomsten, is een zgn. Vught-pas voor minima. Al meerdere gemeenten werken daarmee dus het wiel hoeft er niet over te worden uitgevonden. Andere fracties vonden dit echter een te stigmatiserende oplossing.

Knelpunten bij integratie statushouders
Dan de integratie van de statushouders. Al bij de discussie over de achterstand op de taakstelling trachtte PvdA-GroenLinks ook de integratie ter sprake te brengen. Tevergeefs. Op basis van ervaringen voorbeelden uit de praktijk die ons bereikten de afgelopen maanden, vroeg onze fractie alsnog of het college wil kijken naar de mogelijkheden van verlenging of intensivering van de maatschappelijke begeleiding van de statushouders. De huidige periode van een half jaar tot een jaar wordt vaak als te kort ervaren namelijk. Ook zou er wat ons betreft nader moeten worden gekeken naar de balans tussen integreren/inburgeren, de Nederlandse taal leren en daarnaast het verrichten van (vrijwilligers)werk als tegenprestatie in het kader van de participatiewet. Dit wringt nu en komt de integratie niet ten goede. Hetgeen ook geldt voor het te geclusterd huisvesten van statushouders.

Houd de vrijwilliger in ere
En tot slot vroeg onze fractie aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligers. Vught mag trots zijn op het grote aantal vrijwilligers dat zich belangeloos inzet voor verenigingen, clubs en andere inwoners. Alleen laten we er wel voor waken dat we ze niet overvragen. Het moet vrijwilligers meer blijven opleveren dan dat het ze kost. Als gemeente moeten we deze groep dan ook écht ondersteunen met bijvoorbeeld het aanvragen van zaken als subsidie. Nu is het nog te vaak uitzoekwerk hoe dat allemaal moet en belemmert het de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun werk.

Actievere rol gemeente
Over de rol van de gemeente is en blijft PvdA-GroenLinks van mening dat wij burgerinitiatieven toejuichen en ook graag faciliteren. Maar…niet alles wat in Vught gebeurt, hoeft uit de samenleving te komen. Met af en toe als gemeente het voortouw nemen, om het daarna weer naar de burgers over te dragen, is helemaal niets mis wat ons betreft!
We zijn benieuwd naar de uitwerking van het college die wij in september van dit jaar zullen bespreken.

Floor Bink

Geef een reactie