PvdA-GroenLinks: Huisvesten statushouders is méér dan dak boven hun hoofd!

Omdat Vught een forse achterstand kent op haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders en zelfs onder toezicht van de provincie is geplaatst, wilde de SP-fractie van gedachten wisselen met de commissieleden of de gemeente zich wel genoeg inspant om de taakstelling te behalen. Ook PvdA-GroenLinks is van mening dat er méér kan worden gedaan, maar vraagt daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de integratie van statushouders. (meer…)

Nog te veel onduidelijkheid over inrichting openbare ruimte Elzenburg

De raad is gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van ruim een half miljoen voor de inrichting van de openbare ruimte van de locatie Elzenburg. Op deze locatie is sinds ongeveer twee jaar het Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg (JJC) gevestigd en er komen nog een sportzaal, een Integraal KindCentrum (IKC) en woningen. PvdA-GroenLinks is in principe niet tegen deze investering, maar plaatst wel kanttekeningen bij de haast rondom deze beslissing. (meer…)

Deelnemers Zwerfvuildag maakten Vught weer een stukje schoner

Op zaterdag 25 maart 2017 werden in heel Nederland zwerfvuilacties georganiseerd. Zo ook in Vught. Daar werd de dag georganiseerd door PvdA-GroenLinks. Vanuit de Jeugdnatuurwacht trokken groepjes vrijwilligers de wijken in om aan het einde van de ochtend daar weer terug te keren voor een gezamenlijke afsluiting met taart. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 21 maart

Op dinsdag 21 maart houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 23 maart.

 Zo zal er o.a. gesproken worden over het te nemen besluit tot de aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij Zwaluw en besteden we aandacht aan de zwerfvuildag die door PvdA-GroenLinks op zaterdag 25 maart tóch wordt georganiseerd.

 De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

PvdA-GL: Nieuw kunstgrasveld ja, maar wel graag duurzaam en veilig!

Eind december meldden de media dat voetbalvereniging Zwaluw VFC tóch een tweede kunstgrasveld zou krijgen. Dit tot verbazing van onze fractie. Immers, wij wisten niet beter dat er een bezwaarprocedure liep, omdat Zwaluw het niet eens was met de hiervoor gestelde voorwaarden. In het raadsvoorstel dat nu voorligt, wordt tevens gesproken over een intentieovereenkomst tussen gemeente en Zwaluw. Onderdeel van deze overeenkomst is een plan van aanpak voor een geheel nieuwe accommodatie . Kortom, genoeg aanleiding hier wat vragen over te stellen tijdens de commissie. (meer…)

Doe mee aan de Vughtse zwerfvuildag 2017

Zaterdag 25 maart 2017 organiseert PvdA-GroenLinks de jaarlijkse Vughtse zwerfvuildag. Omdat deze prachtige activiteit niet verloren mag gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen! (meer…)

Steun voor weigering vergunning hotel IJzeren Man

De discussie over het opnieuw bouwen van een hotel aan de IJzeren Man is weer actueel na een aanvraag voor een vergunning door de curatoren van de boedel van de eigenaar. PvdA-GroenLinks heeft al vaker bepleit de IJzeren Man vooral als waardevol natuurgebied te zien, waar geen nieuwe impulsen voor intensieve recreatie toegestaan mogen worden. De fractie steunt daarom de weigering van de vergunning door het college. (meer…)

Kennis en expertise van de WSD behouden als sociaal kapitaal

Hoe ziet de toekomst van de WSD eruit na de afbouw van de sociale werkplaatsen en de invoering van de Participatiewet? Daar mogen de gemeenten die samen eigenaar zijn van de WSD zich nu over buigen. PvdA-GroenLinks is trots op de WSD, een van de best draaiende SW-bedrijven van Nederland en het sociaal kapitaal van de gemeente. De fractie ziet de WSD daarom als voorkeurspartner voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. (meer…)

PvdA-GroenLinks stemt tegen Gebiedsvisie N65-West

PvdA-GroenLinks heeft tegen de gebiedsvisie N65-West gestemd. Volgens de fractie legt de visie teveel nadruk op het aanzicht vanaf de N65 en te weinig op de leefbaarheid en gezondheid van Vughtenaren. Een alternatief voorstel van de oppositie op initiatief van PvdA-GroenLinks werd weggestemd door de coalitie. Daarom heeft onze fractie als enige partij de gebiedsvisie niet gesteund. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 7 februari

Op dinsdag 7 februari houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld 5. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 9 februari.

De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.