Geen steun voor alternatieve bevoorradingsroute centrumplan

Wel of geen vrachtwagens dwars door het nieuwe Vughtse centrum? PvdA-GroenLinks vindt van niet. Liever kiezen we voor een alternatief met bevoorrading aan de rand van het centrum. Een laatste poging om het nieuwe centrumplan hiervoor te wijzigen, kreeg helaas geen meerderheid van de raad. (meer…)

PvdA-GroenLinks kritisch op entreevoorwaarden Aankoopregeling spoor & N65

Moet je ziek, blut of in scheiding liggen om gebruik te mogen maken van de Vughtse aankoopregeling? PvdA-GroenLinks vindt van niet, evenals – gelukkig – de rest van de raad. Maar waarom neemt het college een aantoonbare noodzaak tot verhuizing dan wel op als entreevoorwaarde in de folder? Niet erg betrouwbaar of duidelijk, vindt onze fractie. (meer…)

Rioleringsplan 2018-2023: meer ambitie gewenst!

Bij de bespreking van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) bleek dat er de afgelopen vijf jaar minder riool is vervangen dan gepland. Het geld is echter wel geïnd, waardoor de spaarpot is opgelopen tot € 1,4 miljoen. PvdA-GroenLinks vindt dat dit geld ingezet moet worden om achterstanden in te lopen. Dat is goed voor mens en milieu. (meer…)

PvdA-GroenLinks: Vughtse tv JA, maar…

Begin dit jaar steunde onze fractie de motie “Faciliteren lokale televisie Avulo FM”, waarin het college werd verzocht de wens uit te spreken tot een voortzetting van lokale televisie door publieke zendgemachtigde Avulo FM en dit onder voorwaarden te faciliteren. Maar toen en nu hadden en hebben wij er wel onze bedenkingen bij! Dus ja, PvdA-GroenLinks is voor terugkeer van Vughtse televisie, maar heeft daarin wel suggesties voor het college bij de uitwerking van de plannen. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 3 oktober

Op dinsdag 3 oktober houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 5 oktober. (meer…)

Bedenkingen bij verkeerscirculatie nieuw Centrumplan

PvdA-GroenLinks is blij dat na de vele beloften de afgelopen acht jaar dat er bijna overeenstemming zou zijn over het centrum, er nu eindelijk een plan ligt voor centrumplan Oost (de huidige Marktveldpassage). Het plan ziet er mooi uit en sluit aan bij het andere deel van het centrum. Maar.. is het niet raar om vrachtwagens dwars tussen door het nieuwe centrum te laten rijden? Om van de Raadhuisstraat die het centrumplan West (Vughtse Hart met de Jumbo) en Centrumplan Oost een aanvoerroute te maken in plaats van een voetgangersgebied? PvdA-GroenLinks vindt van wel. Zeker omdat alternatieven onvoldoende onderbouwt zijn afgeserveerd. (meer…)

Aanpak accommodatie Zwaluw V.F.C: Blijf oog houden voor gezamenlijke duurzame ambities!

Niet voor de eerste keer ging het in de commissiekamer over een van de Vughtse voetbalverenigingen; Zwaluw V.F.C. presenteerde, bij monde van Cor van der Steen, haar ambities voor de clubaccommodatie op sportpark Bergenshuizen. Mooie plannen en plaatjes. Toch staan we niet louter juichend op de banken. (meer…)

College komt toezegging over deelname Vughtse aankoopregeling N65 en spoor niet na

Na de instemming van de gemeenteraad in juni 2017, is de pilot van de Vughtse aankoopregeling voor mensen wonend aan het spoor en de N65 gestart. PvdA-GroenLinks heeft zich hier twee jaar hard voor gemaakt en is blij dat deze regeling er eindelijk is. Maar de fractie ziet ook dat het college eerdere toezeggingen aan de raad niet nakomt. De gemeente zou niet oordelen over de motivatie om te willen verhuizen. Het college doet dat nu alsnog! (meer…)

Kandidaten voor PvdA-GroenLinks kunnen zich nog melden tot 15 september

Ooit overwogen om zelf raadslid te worden? Of wil je ons graag steunen in de campagne? Tot 15 september aanstaande kan iedereen zich nog aanmelden voor een gesprek met de kandidatencommissie. Dit ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. (meer…)

Miljoen extra voor integraal kindcentrum Vught-Zuid (De Avonturier)

In dezelfde week als de bekendmaking van de nieuwe naam van het nieuw te bouwen kindcentrum op locatie Elzenburg, werd bekend dat het krediet ontoereikend was. In een extra raadsvergadering werd gevraagd om een miljoen extra om na de bouwvak te starten. Om de nieuwe school toch te kunnen realiseren. (meer…)