Steun voor karige kadernota

De kadernota 2018 laat een positief financieel resultaat zien voor Vught de komende jaren. Terwijl er ook ruimte is voor extra investeringen in zorg, gymzalen, nieuwe scholen en de rijksinfrastructuur. PvdA-GroenLinks is daar tevreden over. Maar er zijn ook aandachtspunten zoals investeringen in duurzame energie, betaalbaar wonen en het accommodatiebeleid. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 4 juli

Op dinsdag 4 juli houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 6 juli. (meer…)

Gemeenteraad vraagt onafhankelijk onderzoek naar De Speeldoos

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2017 diende Gemeentebelangen en CDA een motie in om een onafhankelijk onderzoek te doen naar De Speeldoos. PvdA-GroenLinks heeft dit pleidooi ondersteunt. Enerzijds om inzicht te krijgen in de besteding van de subsidies aan De Speeldoos. Maar ook om de onenigheid over de verantwoording tussen gemeente en Speeldoos te beslechten. (meer…)

Toch meerderheid voor bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught-Zuid

Toezeggingen aan omwonenden zijn niet nagekomen, de procedure was twijfelachtig en de onderbouwing voor de soort woningen zwak. Toch stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad 15 juni 2017 voor het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte in Vught-Zuid. PvdA-GroenLinks had eerder al laten weten dit plan naar de prullenbak te willen verwijzen en stemde tegen. (meer…)

Verkeersproef Moleneindplein: Nee zeggen en ja doen

Nadat vorig jaar tot ons ongenoegen de inspraak van de betrokken partijen te wensen overliet, is bij het opstellen van de Ontwikkelvisie Vught Centrum-Zuid (in de volksmond Moleneindplein) wel degelijk goed en grondig geluisterd naar de belanghebbenden. Ook andere wensen die onze fractie had zijn grotendeels in de visie meegenomen. Toch zijn we niet helemaal tevreden met het plan dat er nu ligt; de gevolgen voor de verkeerscirculatie zijn namelijk niet duidelijk. (meer…)

Pilot Vughtse aankoopregeling (voor iedereen) kan starten

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2017 is budget beschikbaar gesteld voor de Vughtse regeling. Daarmee kan deze aankoopregeling voor bewoners langs spoor en N65 van start. PvdA-GroenLinks is blij dat er een regeling is, maar pleit wel voor een ruimhartig(er) beleid. Zowel in middelen als in toegang tot de regeling. (meer…)

Prioriteiten PvdA-GroenLinks voor lokale sociale agenda: armoedebeleid, integratie statushouders en faciliteren vrijwilligers

Of we het college input wilden geven voor de lokale en sociale agenda 2017-2018; welke onderwerpen moet daarop staan en waar liggen onze prioriteiten? En welke rol zou de gemeente daarbij moeten spelen? Voor PvdA-GroenLinks een mooie gelegenheid een paar van onze speerpunten weer eens onder de aandacht te brengen. (meer…)

Uitwerking voorstellen aankoopregeling spoor en N65 voldoen (nog) niet

Na een lange discussie werden in december 2016 unaniem de contouren van een aankoopregeling voor bewoners aan het spoor en de N65 vastgesteld. Op enkele cruciale onderdelen moest de regeling nog verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking werd 8 juni 2017 besproken in de commissie. PvdA-GroenLinks vindt dat dit voorstel echter (nog) niet aan de verwachtingen voldoet. (meer…)

Geen steun voor bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught-Zuid

Op de locatie van de voormalige manege aan de Esscheweg in Vught-Zuid, wil de provincie nu 47 villa’s bouwen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeenteraad instemmen met een nieuw bestemmingsplan. Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2017 bleek dat allerminst zeker. PvdA-GroenLinks zal het plan in de huidige vorm zeker niet steunen. Er wordt een te groot gebied bebouwd aan de grens van de bebouwde kom van Vught en eerdere toezeggingen aan omwonenden worden niet nagekomen. Ook de werkwijze van de ontwikkelmaatschappij door reeds kavels te verkopen tijdens de inspraakprocedure vindt PvdA-GroenLinks ongewenst. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 13 juni

Op dinsdag 13 juni houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 15 juni. (meer…)