Nog te veel onduidelijkheid over inrichting openbare ruimte Elzenburg

De raad is gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van ruim een half miljoen voor de inrichting van de openbare ruimte van de locatie Elzenburg. Op deze locatie is sinds ongeveer twee jaar het Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg (JJC) gevestigd en er komen nog een sportzaal, een Integraal KindCentrum (IKC) en woningen. PvdA-GroenLinks is in principe niet tegen deze investering, maar plaatst wel kanttekeningen bij de haast rondom deze beslissing.

Eerst meer duidelijkheid
In het raadsvoorstel staat: “De exacte kosten zijn nog onbekend. Uitgegaan wordt nu van een raming op basis van een voorlopig ontwerp. In de verdere uitwerking naar het definitief ontwerp en de daarop volgende aanbesteding worden de werkelijke kosten zichtbaar.”
Voor onze fractie is dit een van de redenen niet zomaar in te stemmen met het voorstel. Wij zouden liever wachten totdat er meer bekend is over het ontwerp en op basis daarvan het benodigde krediet vaststellen.

Samenhang verbinding gebouwen & openbare ruimte
Er zijn namelijk meerdere facetten die een rol spelen bij de inrichting van de openbare ruimte. Zoals de beoogde verbinding tussen de drie gebouwen. Op dat gebied staan nog vragen open over hoe die verbinding tot stand kan komen en welk effect dat heeft op de inrichting van de openbare ruimte.
Immers, als de verbinding op een andere manier moet worden gerealiseerd dan nu het plan is, dan vraagt dat ook om een andere inrichting van de openbare ruimte. Bovendien staan het IKC en de sporthal er nog niet dus besluitvorming over de inrichting van de openbare ruimte daaromheen is nog te vroeg en niet noodzakelijk.

Te weinig bergruimte!
Ook vertelde de voorzitter van de beheersstichting Elzenburg, Rob Janssen, bij een gesprek op de Avulo dat er nog zaken op het wensenlijstje staan die ook nog niet zijn vervuld en die mogelijk ook van invloed kunnen zijn op de inrichting van de openbare ruimte op deze locatie. Zo waren er op het bouwplan van Elzenburg oefenruimtes voor (pop)bandjes ingetekend. Die zijn er nog niet, omdat er een gebrek aan opslagruimte is, en de daarvoor bestemd ruimtes nu als berging dienen. Gebruikers als MOVE en Welzijn Vught hebben behoorlijk wat materiaal dat een bergplaats nodig heeft. Extra bergingsruimte is dus zeker geen overbodige luxe. Maar een uit- of aanbouw zal dus effect hebben op de inrichting van de openbare ruimte.

Prioriteit Elzenburg: jeugd en jongeren!
Tot slot de intentie het beheer en de exploitatie van de sporthal bij de beheersstichting te leggen met daarbij de wens de horecavoorzieningen op Elzenburg als kantine te laten fungeren voor de sporthal. Sporters lopen via de verbinding langs de grote zaal van JJC Elzenburg. Maar om deze ruimte als kantine beschikbaar te stellen, moeten bestaande ruimtes van het JJC weer anders worden ingericht of worden ze minder goed bruikbaar. Is het niet wenselijker om de grote zaal (waar de bar is) te gebruiken voor meer activiteiten voor jongeren i.p.v. deze vrij te moeten houden voor eventuele sporters die nog een drankje willen komen doen? Hoe verhoudt dat zich ten opzichte van de opdracht voor het JJC om meer activiteiten op te zetten? Verder kun je je ook afvragen in hoeverre het wenselijk is deze mix van doelgroepen (jeugd/jongeren vs. alcohol nuttigende sporters) nadrukkelijk te verbinden.
Kortom, voor de fractie van PvdA-GroenLinks geen hamerstuk en het zal op 11 mei dan ook in de raad terugkeren.
Floor Bink

Geef een reactie