Miljoen extra voor integraal kindcentrum Vught-Zuid (De Avonturier)

In dezelfde week als de bekendmaking van de nieuwe naam van het nieuw te bouwen kindcentrum op locatie Elzenburg, werd bekend dat het krediet ontoereikend was. In een extra raadsvergadering werd gevraagd om een miljoen extra om na de bouwvak te starten. Om de nieuwe school toch te kunnen realiseren.

Laatste stap in het IHP
De nieuwbouw voor de basisscholen De Wieken en De Baarzen op de locatie Elzenburg is de laatste stap in het Integraal Huisvestingplan (IHP) voor alle Vughtse basisscholen. Dit programma dat circa 10 jaar geleden is gestart kan dan worden afgerond. Dan hebben alle basisscholen in Vught en Cromvoirt gerenoveerde of nieuwe huisvesting gekregen.

Multifunctioneel cluster locatie Elzenburg

De Wieken en De Baarzen zijn hard toe aan nieuwe huisvesting. Samen gaan deze scholen als nieuwe school De Avonturier een nieuw schoolconcept neerzetten. Dit kindcentrum wordt in samenhang met de nog te bouwen nieuwe sporthal en het reeds gerealiseerde jeugd- en jongerencentrum Elzenburg gebouwd. Bedoeling is dat de verschillende functies elkaar gaan versterken.

Krediet onvoldoende
De gemeenteraad had eerder al kredieten vrijgemaakt voor de bouw van de school, de sporthal en de buitenruimte. En nadat op maandag 10 juli feestelijk de nieuwe naam De Avonturier bekend werd gemaakt, werd dinsdag 11 juli duidelijk dat het krediet onvoldoende was. De aantrekkende markt en sterk stijgende bouwkosten zorgden voor een tekort van een miljoen. Nadat diverse aannemers zich in de aanbestedingsprocedure hadden teruggetrokken, was dat het verschil tot de goedkoopste inschrijving. Omdat de bouw direct na de bouwvak moet starten om voor de start van het schooljaar 2018-2019 klaar te zijn, werd donderdag 13 juli een extra raadsvergadering uitgeroepen.

Met de rug tegen de muur
Aan de gemeenteraad de vraag om een miljoen extra beschikbaar te stellen. Zonder echte alternatieven. Het opnieuw doen of uitstellen van de aanbesteding zou stevige vertraging opleveren en is met een aantrekkende markt zeker geen garantie op een offerte binnen het budget. Versoberen van de plannen betekent inleveren op de gewenste kwaliteit voor de komende 40 jaar. Om het IHP definitief af te ronden, moest er extra krediet komen.

Unanieme steun voor extra krediet
Schoorvoetend hebben daarom alle fracties, ook PvdA-GroenLinks, ingestemd met het voorstel. De fractie heeft daarbij wel gepleit voor inzet op de extra duurzame maatregelen waarvoor eerder een separaat budget beschikbaar was gesteld. Deze investeringen dienen binnen 10-15 jaar terugverdiend te worden. Daarnaast heeft de fractie haar verbazing uitgesproken over de hoge kosten voor bouwmanagement. Dit wordt ingezet om te voorkomen dat er tijdens de bouw hogere kosten ontstaan. Liever zag de fractie dat een deel van dit budget bij de bouwkosten gevoegd zou worden met een keiharde afspraak over geen meerkosten. Want hoewel iedereen de school nu snel wil bouwen, zit niemand nog te wachten op nieuwe (financiële) verrassingen.

Toine van de Ven

Geef een reactie