Fractie jaarverslag

Na afloop van ieder jaar legt de fractie verantwoording af over haar werkzaamheden in het fractiejaarverslag van het voorafgaande jaar.

Voor het fractiejaarverslag 2016 klik hier.

Eerdere fractiejaarverslagen:
– Fractiejaarverslag 2015 klik hier.
– Fractiejaarverslag 2014 klik hier.
– Fractiejaarverslag 2013 klik hier
– Fractiejaarverslag 2012 klik hier
– Fractiejaarverslag 2011 Klik hier
– Fractiejaarverslag 2010 Klik hier
– Fractiejaarverslag 2009 Klik hier
– Fractiejaarverslag 2008 Klik hier
– Fractiejaarverslag 2007 Klik hier
– Fractiejaarverslag 2006 Klik hier