Floor Bink

02. Floor Bink (530x800) (530x800)

Contactgegevens
Beatrixlaan 36
5261 VE Vught
(06) 45202085
floor@pvda-gl.nl
Twitter: @floorbink_073

Portefeuille
Woordvoerder voor o.a. accommodatiebeleid, subsidiebeleid, WMO/zorg, jeugdzorg, armoede/minima, schuldhulpverlening, monumenten/cultuurkaart, Idop Cromvoirt, Centrumplan, openbare orde & veiligheid, internationale solidariteit, economische zaken, recreatie/toerisme en millenniumgemeente


Informatie

Floor (1974) woont sinds 2005 in Vught. Zij heeft Tolk-Vertaler Spaans en Frans gestudeerd aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht en heeft de opleiding tot Nationaal Mediacoach gevolgd aan de Academie voor Media & Maatschappij.
Sinds 27 maart 2014 zit Floor namens PvdA-GroenLinks in de gemeenteraad.
Floor werkt als fractiemedewerkster voor de Provinciale Statenfractie van de PvdA Brabant en als zzp’er op het gebied van mediawijsheid en social media.
Daarnaast is zij actief als vrijwilligster bij Welzijn Vught en als bestuurslid bij de oudervereniging van basisschool De Springplank.

http://www.linkedin.com/in/floorbink
https://twitter.com/FloorBink_073

Geef een reactie