Open Inloop PvdA-GroenLinks 7 februari

Op dinsdag 7 februari houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld 5. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 9 februari.

De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Meer prioriteit geven aan gezondheid inwoners in gebiedsvisie N65-West

In alle gebiedsvisies voor N65 en spoorwegen, geeft Vught veel aandacht aan lage geluidsschermen en een mooie inpassing. Maar daarbij moeten we onze prioriteiten wel helder hebben. Moet het vooral veel allure hebben voor de voorbijrazende auto’s? Of geven we prioriteit aan de gezondheid van onze inwoners? (meer…)

PvdA-GroenLinks presenteert fractiejaarverslag 2016

De fractie van PvdA-GroenLinks presenteert voor de 11e keer haar jaarverslag. Hierin blikt de fractie terug op 2016. Een jaar dat wederom werd gedomineerd door alle ontwikkelingen rondom de rijksinfrastructuur. Een dossier waar PvdA-GroenLinks zich al ruim een jaar inzet voor een goede regeling voor omwonenden, tegen alle weerstand in. Dat er eind 2016 hier alsnog kaders voor zijn vastgesteld, is een succes. In het jaarverslag gaat de fractie uitgebreid in op deze regeling en andere onderwerpen. (meer…)

Nieuwjaarsborrel 2017: Kleine fractie met grote mond

Tijdens de nieuwjaarsborrel van PvdA-GroenLinks op zaterdag 21 januari sprak fractievoorzitter Toine van de Ven de aanwezigen toe. De 3 wethouders, collega-raadsleden van andere politieke partijen en uiteraard de eigen achterban van PvdA-GroenLinks luisterden al naar gelang de politieke kleur met glimlach dan wel met strakke blik naar de scherpe analyse van Toine over de huidige politieke verhoudingen in Vught. Enkele “highlights” worden hier samengevat. (meer…)

Nieuwe tarieven afval

In de laatste raadvergadering van 2016 zijn de nieuwe afvaltarieven voor 2017 vastgesteld. PvdA-GroenLinks heeft dit voorstel niet gesteund, omdat het voorstel niet verstrekkend genoeg was voor de fractie. PvdA-GroenLinks wil inwoners meer invloed geven op de hoogte van hun afvalrekening. Bovendien is de fractie het oneens met de verhoging van de betaalde stromen bij de milieustraat. (meer…)

Wens PvdA-GroenLinks gehonoreerd: nieuw raadsvoorstel facilitering evenementen

Na een stevige discussie in de commissie over het (deels kosteloos) faciliteren van evenementen zoals de IJsbaan en Meierijloop, zag onze fractie reikhalzend uit naar de raadsvergadering van 22 december. Ons inziens moest het raadsbesluit inzake de subsidieverordening immers worden teruggedraaid. De vraag was dan ook of hoe de andere fracties dit zouden oppakken. (meer…)

Essentie Vughtse aankoopregeling akkoord na ingrijpende wijzigingen

Na enkele ingrijpende wijzigingen stemde de raad donderdag 22 december 2016 unaniem in met de opzet van de Vughtse aankoopregeling. Hoewel eerder de coalitie geen ruimte bood voor wijzigingen, werd nu toch aan de wensen van PvdA-GroenLinks tegemoet gekomen. Zo worden alsnog eerst belanghebbenden betrokken bij de verdere uitwerking van de regeling. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 20 december

Op dinsdag 20 december 2016 houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. haar Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 20 december. (meer…)

Pleidooi PvdA-GroenLinks voor faciliteren IJsbaan en Meierijloop alsnog succesvol!

subsidie“Dus uw partij wil dat alle kosten t.b.v. het organiseren van de Meierijloop en de IJsbaan worden doorberekend aan de organisator(en)? Oók als dat betekent dat die evenementen dan misschien niet meer door kunnen gaan vanwege de hoge kosten?” Deze vraag stelde PvdA-GroenLinks de fracties van de Vughtse coalitie. Zelf stelde onze fractie voor deze kosten wel inzichtelijk te maken, maar niet (geheel) door te berekenen zoals te lezen in ons artikel van 16 juni jl. “Geen steun pvda-groenlinks voor dit nieuwe subsidiebeleid” . Tot donderdag jongstleden… (meer…)

Geef inwoners meer invloed op rekening afval

afvalkostenPvdA-GroenLinks wil inwoners meer invloed geven op de eigen rekening voor het verwerken van afval. Daarom pleit de fractie voor verdere verlaging van het vastrecht en hogere kosten per lediging. Beter scheiden en minder (rest)afval aan de straat zetten heeft dan nog meer effect op je rekening. (meer…)