Deelnemers Zwerfvuildag maakten Vught weer een stukje schoner

Op zaterdag 25 maart 2017 werden in heel Nederland zwerfvuilacties georganiseerd. Zo ook in Vught. Daar werd de dag georganiseerd door PvdA-GroenLinks. Vanuit de Jeugdnatuurwacht trokken groepjes vrijwilligers de wijken in om aan het einde van de ochtend daar weer terug te keren voor een gezamenlijke afsluiting met taart. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 21 maart

Op dinsdag 21 maart houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 23 maart.

 Zo zal er o.a. gesproken worden over het te nemen besluit tot de aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij Zwaluw en besteden we aandacht aan de zwerfvuildag die door PvdA-GroenLinks op zaterdag 25 maart tóch wordt georganiseerd.

 De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

PvdA-GL: Nieuw kunstgrasveld ja, maar wel graag duurzaam en veilig!

Eind december meldden de media dat voetbalvereniging Zwaluw VFC tóch een tweede kunstgrasveld zou krijgen. Dit tot verbazing van onze fractie. Immers, wij wisten niet beter dat er een bezwaarprocedure liep, omdat Zwaluw het niet eens was met de hiervoor gestelde voorwaarden. In het raadsvoorstel dat nu voorligt, wordt tevens gesproken over een intentieovereenkomst tussen gemeente en Zwaluw. Onderdeel van deze overeenkomst is een plan van aanpak voor een geheel nieuwe accommodatie . Kortom, genoeg aanleiding hier wat vragen over te stellen tijdens de commissie. (meer…)

Doe mee aan de Vughtse zwerfvuildag 2017

Zaterdag 25 maart 2017 organiseert PvdA-GroenLinks de jaarlijkse Vughtse zwerfvuildag. Omdat deze prachtige activiteit niet verloren mag gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen! (meer…)

Steun voor weigering vergunning hotel IJzeren Man

De discussie over het opnieuw bouwen van een hotel aan de IJzeren Man is weer actueel na een aanvraag voor een vergunning door de curatoren van de boedel van de eigenaar. PvdA-GroenLinks heeft al vaker bepleit de IJzeren Man vooral als waardevol natuurgebied te zien, waar geen nieuwe impulsen voor intensieve recreatie toegestaan mogen worden. De fractie steunt daarom de weigering van de vergunning door het college. (meer…)

Kennis en expertise van de WSD behouden als sociaal kapitaal

Hoe ziet de toekomst van de WSD eruit na de afbouw van de sociale werkplaatsen en de invoering van de Participatiewet? Daar mogen de gemeenten die samen eigenaar zijn van de WSD zich nu over buigen. PvdA-GroenLinks is trots op de WSD, een van de best draaiende SW-bedrijven van Nederland en het sociaal kapitaal van de gemeente. De fractie ziet de WSD daarom als voorkeurspartner voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. (meer…)

PvdA-GroenLinks stemt tegen Gebiedsvisie N65-West

PvdA-GroenLinks heeft tegen de gebiedsvisie N65-West gestemd. Volgens de fractie legt de visie teveel nadruk op het aanzicht vanaf de N65 en te weinig op de leefbaarheid en gezondheid van Vughtenaren. Een alternatief voorstel van de oppositie op initiatief van PvdA-GroenLinks werd weggestemd door de coalitie. Daarom heeft onze fractie als enige partij de gebiedsvisie niet gesteund. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 7 februari

Op dinsdag 7 februari houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld 5. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 9 februari.

De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Meer prioriteit geven aan gezondheid inwoners in gebiedsvisie N65-West

In alle gebiedsvisies voor N65 en spoorwegen, geeft Vught veel aandacht aan lage geluidsschermen en een mooie inpassing. Maar daarbij moeten we onze prioriteiten wel helder hebben. Moet het vooral veel allure hebben voor de voorbijrazende auto’s? Of geven we prioriteit aan de gezondheid van onze inwoners? (meer…)

PvdA-GroenLinks presenteert fractiejaarverslag 2016

De fractie van PvdA-GroenLinks presenteert voor de 11e keer haar jaarverslag. Hierin blikt de fractie terug op 2016. Een jaar dat wederom werd gedomineerd door alle ontwikkelingen rondom de rijksinfrastructuur. Een dossier waar PvdA-GroenLinks zich al ruim een jaar inzet voor een goede regeling voor omwonenden, tegen alle weerstand in. Dat er eind 2016 hier alsnog kaders voor zijn vastgesteld, is een succes. In het jaarverslag gaat de fractie uitgebreid in op deze regeling en andere onderwerpen. (meer…)