Bedenkingen bij verkeerscirculatie nieuw Centrumplan

PvdA-GroenLinks is blij dat na de vele beloften de afgelopen acht jaar dat er bijna overeenstemming zou zijn over het centrum, er nu eindelijk een plan ligt voor centrumplan Oost (de huidige Marktveldpassage). Het plan ziet er mooi uit en sluit aan bij het andere deel van het centrum. Maar.. is het niet raar om vrachtwagens dwars tussen door het nieuwe centrum te laten rijden? Om van de Raadhuisstraat die het centrumplan West (Vughtse Hart met de Jumbo) en Centrumplan Oost een aanvoerroute te maken in plaats van een voetgangersgebied? PvdA-GroenLinks vindt van wel. Zeker omdat alternatieven onvoldoende onderbouwt zijn afgeserveerd. (meer…)

College komt toezegging over deelname Vughtse aankoopregeling N65 en spoor niet na

Na de instemming van de gemeenteraad in juni 2017, is de pilot van de Vughtse aankoopregeling voor mensen wonend aan het spoor en de N65 gestart. PvdA-GroenLinks heeft zich hier twee jaar hard voor gemaakt en is blij dat deze regeling er eindelijk is. Maar de fractie ziet ook dat het college eerdere toezeggingen aan de raad niet nakomt. De gemeente zou niet oordelen over de motivatie om te willen verhuizen. Het college doet dat nu alsnog! (meer…)

Kandidaten voor PvdA-GroenLinks kunnen zich nog melden tot 15 september

Ooit overwogen om zelf raadslid te worden? Of wil je ons graag steunen in de campagne? Tot 15 september aanstaande kan iedereen zich nog aanmelden voor een gesprek met de kandidatencommissie. Dit ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. (meer…)

Miljoen extra voor integraal kindcentrum Vught-Zuid (De Avonturier)

In dezelfde week als de bekendmaking van de nieuwe naam van het nieuw te bouwen kindcentrum op locatie Elzenburg, werd bekend dat het krediet ontoereikend was. In een extra raadsvergadering werd gevraagd om een miljoen extra om na de bouwvak te starten. Om de nieuwe school toch te kunnen realiseren. (meer…)

Steun voor karige kadernota

De kadernota 2018 laat een positief financieel resultaat zien voor Vught de komende jaren. Terwijl er ook ruimte is voor extra investeringen in zorg, gymzalen, nieuwe scholen en de rijksinfrastructuur. PvdA-GroenLinks is daar tevreden over. Maar er zijn ook aandachtspunten zoals investeringen in duurzame energie, betaalbaar wonen en het accommodatiebeleid. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 4 juli

Op dinsdag 4 juli houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 6 juli. (meer…)

Gemeenteraad vraagt onafhankelijk onderzoek naar De Speeldoos

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2017 diende Gemeentebelangen en CDA een motie in om een onafhankelijk onderzoek te doen naar De Speeldoos. PvdA-GroenLinks heeft dit pleidooi ondersteunt. Enerzijds om inzicht te krijgen in de besteding van de subsidies aan De Speeldoos. Maar ook om de onenigheid over de verantwoording tussen gemeente en Speeldoos te beslechten. (meer…)

Toch meerderheid voor bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught-Zuid

Toezeggingen aan omwonenden zijn niet nagekomen, de procedure was twijfelachtig en de onderbouwing voor de soort woningen zwak. Toch stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad 15 juni 2017 voor het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte in Vught-Zuid. PvdA-GroenLinks had eerder al laten weten dit plan naar de prullenbak te willen verwijzen en stemde tegen. (meer…)

Verkeersproef Moleneindplein: Nee zeggen en ja doen

Nadat vorig jaar tot ons ongenoegen de inspraak van de betrokken partijen te wensen overliet, is bij het opstellen van de Ontwikkelvisie Vught Centrum-Zuid (in de volksmond Moleneindplein) wel degelijk goed en grondig geluisterd naar de belanghebbenden. Ook andere wensen die onze fractie had zijn grotendeels in de visie meegenomen. Toch zijn we niet helemaal tevreden met het plan dat er nu ligt; de gevolgen voor de verkeerscirculatie zijn namelijk niet duidelijk. (meer…)

Pilot Vughtse aankoopregeling (voor iedereen) kan starten

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2017 is budget beschikbaar gesteld voor de Vughtse regeling. Daarmee kan deze aankoopregeling voor bewoners langs spoor en N65 van start. PvdA-GroenLinks is blij dat er een regeling is, maar pleit wel voor een ruimhartig(er) beleid. Zowel in middelen als in toegang tot de regeling. (meer…)