Geen Meerjarenprogramma Woningbouw: Controle op bouwplannen ontbreekt

Hoeveel én welke woningen bouwen we nog in Vught? Een vraag waar de gemeenteraad stevig van mening over verschilt. Én een thema dat belangrijk is voor vele (toekomstige) inwoners. Daarom is PvdA-GroenLinks ontevreden over het ontbreken van een nieuw Meerjarenprogramma Woningbouw. Zonder enige discussie in of controle door de raad, krijgt het college vrij spel om zelf te bouwen wat ze goed acht. Zoals op de locatie Rozenoord. (meer…)

Begroting 2018: van ‘gewone’ begroting naar ‘Klimaatbegroting’

De begroting 2018 werd tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 bijna unaniem aangenomen. Ook PvdA-GroenLinks heeft de begroting gesteund. Daarbij hebben we een pleidooi gehouden voor meer regie van inwoners zelf op hun zorg en meer invloed van bewoners bij bouwprojecten. Ook hebben we gepleit voor het vernieuwen van de begroting tot een echte ‘Klimaatbegroting’. Helaas kregen we daar de handen niet voor op elkaar. (meer…)

Toine van de Ven kandidaat-lijsttrekker PvdA-GroenLinks

Het bestuur van PvdA-GroenLinks Vught & Cromvoirt heeft Toine van de Ven voorgedragen aan de leden als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het bestuur heeft daarmee de voordracht overgenomen van de kandidatencommissie die dit keer onder leiding stond van Ben Brands, oud-wethouder van de gemeente. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 7 november

Op dinsdag 7 november houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 9 november.

De raadsvergadering van 9 november staat vooral in het teken van de 2e Bestuursrapportage 2017 en de Begroting 2018.

De “Open Inloop” is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Begroting 2018: overwegend positief, ondanks negatief resultaat

Hoe staat Vught er financieel voor? En zijn we op koers om onze ambities te bereiken? De behandeling van de 2e bestuursrapportage en de begroting 2018 is een uitstekend moment om deze vragen te bespreken. PvdA-GroenLinks ziet ondanks incidentele tekorten dat Vught er financieel goed voor staat. Dat biedt een basis voor de volgende bestuursperiode. Inhoudelijk heeft de fractie wel wat bedenkingen bij de keuzes en prioriteiten. (meer…)

Geen steun voor alternatieve bevoorradingsroute centrumplan

Wel of geen vrachtwagens dwars door het nieuwe Vughtse centrum? PvdA-GroenLinks vindt van niet. Liever kiezen we voor een alternatief met bevoorrading aan de rand van het centrum. Een laatste poging om het nieuwe centrumplan hiervoor te wijzigen, kreeg helaas geen meerderheid van de raad. (meer…)

PvdA-GroenLinks kritisch op entreevoorwaarden Aankoopregeling spoor & N65

Moet je ziek, blut of in scheiding liggen om gebruik te mogen maken van de Vughtse aankoopregeling? PvdA-GroenLinks vindt van niet, evenals – gelukkig – de rest van de raad. Maar waarom neemt het college een aantoonbare noodzaak tot verhuizing dan wel op als entreevoorwaarde in de folder? Niet erg betrouwbaar of duidelijk, vindt onze fractie. (meer…)

Rioleringsplan 2018-2023: meer ambitie gewenst!

Bij de bespreking van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) bleek dat er de afgelopen vijf jaar minder riool is vervangen dan gepland. Het geld is echter wel geïnd, waardoor de spaarpot is opgelopen tot € 1,4 miljoen. PvdA-GroenLinks vindt dat dit geld ingezet moet worden om achterstanden in te lopen. Dat is goed voor mens en milieu. (meer…)

PvdA-GroenLinks: Vughtse tv JA, maar…

Begin dit jaar steunde onze fractie de motie “Faciliteren lokale televisie Avulo FM”, waarin het college werd verzocht de wens uit te spreken tot een voortzetting van lokale televisie door publieke zendgemachtigde Avulo FM en dit onder voorwaarden te faciliteren. Maar toen en nu hadden en hebben wij er wel onze bedenkingen bij! Dus ja, PvdA-GroenLinks is voor terugkeer van Vughtse televisie, maar heeft daarin wel suggesties voor het college bij de uitwerking van de plannen. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 3 oktober

Op dinsdag 3 oktober houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 5 oktober. (meer…)