Onderzoek Samen voor Vught onderbouwt zorgen en behoeften spoorbewoners

station-vughtMaandag 26 september presenteerde Samen voor Vught de eerste resultaten van hun onderzoek onder spoorbewoners. De resultaten waren niet echt verrassend, maar wel een verrijking voor het debat. Het toont aan dat zorgen breed leven onder de bewoners. Dat vraagt om een heldere invulling van het (voormalige) ‘Maatschappelijk Makelen & Schakelen’ door de gemeente. Precies zoals PvdA-GroenLinks al eerder bepleitte en voorstellen voor gedaan heeft. (meer…)

Plan MMS: geen steun, wel winst!

alternatieve kadernota & plan MMSVoorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2017-2020 presenteerde de fractie haar voorstel voor een aankoopregeling Maatschappelijk Makelen & Schakelen (MMS). Een plan dat door velen in de spoorzone en N65 positief is ontvangen. In de gemeenteraad werd een voorstel om samen op zoek te gaan naar een ‘Vughtse Moerdijkregeling’ echter weggestemd. En toch is er winst geboekt: het budgetneutrale uitgangspunt wordt langzaam losgelaten. Dat opent de deur voor echte oplossingen. (meer…)

Alternatieve Kadernota 2017-2020

groene investeringenMaandag 4 juli 2016 presenteerde PvdA-GroenLinks de alternatieve Kadernota 2017-2020. Hierin doet de fractie voorstellen om een budget voor het Maatschappelijk Makelen & Schakelen (MMS) vrij te maken, versterking van de ondersteuning in het Sociaal Domein en hogere duurzame ambities. Deze voorstellen vormen de basis voor de bespreking van de Kadernota in de raadsvergadering van donderdag 7 juli. (meer…)

Plan voor een aankoopregeling MMS

P1070764Maandag 4 juli 2016 presenteerde PvdA-GroenLinks haar voorstel voor een aankoopregeling Maatschappelijk Makelen & Schakelen (MMS). Hiermee wil de partij laten zien dat een regeling financieel haalbaar is. Bewoners aan het spoor en de N65 krijgen hiermee de garantie dat de woning voor een reële prijs verkocht kan worden, ondanks alle komende ingrepen in de rijksinfrastructuur. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 5 juli

Fractie PvdA-GroenLinksOp dinsdag 5 juli 2016 houdt PvdA-GroenLinks haar Open Inloop in De Getuige. Tijdens die bijeenkomst bespreken we o.a. de agenda van de raadsvergadering van 7 juli. Daarnaast is er volop gelegenheid om eigen gesprekspunten aan de orde te stellen. Geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom. De Open Inloop start om 20:00 in De Getuige aan het Marktveld. (meer…)

Presentatie aankoopregeling MMS & alternatieve Kadernota

spoor VughtMaandag 4 juli 2016 presenteert PvdA-GroenLinks haar uitwerking van een aankoopregeling MMS. De fractie heeft eerder al vragen gesteld bij de wijze waarop het zogenaamde Maatschappelijk Makelen & Schakelen (MMS). Daarom heeft de fractie een eigen voorstel uitgewerkt en financieel verwerkt in een alternatieve Kadernota 2017-2020 (meer…)

PvdA-GroenLinks kritisch over meerwaarde regionale samenwerkingsverbanden

AgriFood-Capital-logo-profielRegionale samenwerking: een noodzaak met veel potentiële voordelen. Toch is PvdA-GroenLinks kritisch op samenwerkingen zoals AgriFood Capital en ‘de 5 van de Meierij’. Het zijn doordenderende treinen waar gemeenteraden weinig invloed op lijken te hebben. De fractie maakt zich zorgen over de democratische controle én over de meerwaarde voor Vught. (meer…)

Raad doet unaniem morele oproep over topinkomens

topinkomensPvdA-GroenLinks diende eerder al samen met D66 en de SP een motie in om inzicht te krijgen in topinkomen bij maatschappelijke organisaties. Het blijkt dat enkele organisaties kiezen voor de maximale overgangstermijn van 7 jaar om de topinkomens te verlagen. Reden om nu nogmaals een oproep te doen. Niet om specifiek Woonwijze te beschadigen (zoals sommige fracties). Wel om een moreel appel te doen als signaal. (meer…)

Meerderheid raad kiest helaas niet voor echt groene energie

sjoemelstroom2Vorige week presenteerde Greenpeace een onderzoek waaruit bleek dat gemeenten hun stroom vaak inkopen bij vieze leveranciers. Ook Vught! Tijdens de raadvergadering van 14 juni 2016 riep PvdA-GroenLinks daarom op om meer ambitie bij de inkoop te tonen. Geen ‘sjoemelstroom’ afnemen. Geen contracten met leveranciers die investeren in vieze energie. Een oproep die helaas weinig gehoor kreeg in de raad en bij het college. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 7 juni 2016

Open-inloop-PvdA-GroenLinksOp dinsdag 7 juni 2016 houdt PvdA-GroenLinks haar Open Inloop in De Getuige. Tijdens die bijeenkomst bespreken we o.a. de agenda van de Raadsvergadering van 9 juni waarbij bijvoorbeeld gesproken wordt over de nieuwe Woonvisie, de ontwikkelingsrichting van Vught Centrum Zuid en de Begroting 2017. Daarnaast is er volop de gelegenheid eigen gesprekspunten aan de orde te stellen. Leden en andere geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom.

De Open Inloop start om 20:00 in De Getuige aan het Marktveld.